Medarbetarenkät 2018

Serviceförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att lyckas behöver vi alla hjälpas åt. Varje dag anstränger sig över 1 400 medarbetare för att göra ett bra jobb. Nu får du som medarbetare åter en möjlighet att göra din röst hörd och ge din bild av hur det är på arbetsplatsen. 

Under perioden 15–28 oktober genomförs Malmö stads medarbetarenkät som är helt digital. Enkäten vänder sig till dig som är månadsavlönad och i aktiv tjänst under svarsperioden.

Så här går det till

Du kommer att få ett mejl till din e-postadress i malmo.se med en personlig länk till enkäten. I år kommer enkäten från e-postadressen rezponse-v04@origogroup.com. Du måste fylla i enkäten via dator eller mobil enhet. Svaren behandlas anonymt och det behöver finnas fem eller fler svarande för att den enskilda gruppen ska få ett resultat. Resultatet presenteras vecka 46.

Engagemanget i fokus

Medarbetarenkäten fokuserar på Hållbart medarbetarengagemang – där frågorna till viss del handlar om nivån på ditt engagemang som medarbetare – men också på din chefs och organisationens förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Det är viktiga frågor och det går snabbt att svara.

Att tänka på som chef

Vi jobbar för att alla våra medarbetare ska fylla i enkäten. För att det ska vara möjligt har du som chef en viktig roll. Prata om medarbetarenkäten med dina medarbetare och uppmuntra dem till att fylla i den. Det finns ett stödmaterial att ta hjälp av i kommunikationen. Det består bland annat av en powerpointpresentation som du kan använda när du pratar om medarbetarenkäten vid APT. Du hittar materialet här.

Var kan jag se resultatet för medarbetarenkäterna tidigare år?

Det gör du här på Komin.

När resultatet är klart

Efter genomförd medarbetarenkät ska alla chefer genomföra följande:
 
• Visa förvaltningens och den egna arbetsplatsens resultat på APT.
• Reflektera kring och analysera resultatet med medarbetare på APT.
• Efter dialog med medarbetare besluta om aktiviteter som skulle kunna leda till ett förbättrat resultat.
• Dokumentera aktiviteter (1 - 3 st.) i APT-protokoll. Detta ska vara klart senast 2019-02-28.
• Redovisa linjevägen vilka aktiviteter/åtgärder man bestämt sig för att göra samt tidplanen för detta.
 
Samtliga avdelningschefer vid serviceförvaltningen ska:
- Knyta övergripande aktiviteter till åtagande under "målområde 9" senast 2019-03-31.
- Följa upp beslutade aktiviteter i enlighet med tidsplan för aktiviteterna.

Kontaktperson

Camila Heredia Fuentes, HR-administratör