Bisysslor

Här hittar du information och länkar om bisysslor, dels från Malmö stad, dels från serviceförvaltningen. Som medarbetare i Malmö stad är du skyldig att anmäla din bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Som chef ska du se till så att dina medarbetare är medvetna om detta.

Kontakta oss

HR-avdelningen