Kemikaliesamordnare

Alla avdelningar inom serviceförvaltningen har kemikaliesamordnare som stödjer arbetsledningen genom att:

  • Behandla ansökningar om användning av nya kemikalier
  • Hålla ihop/leda arbetet vid riskbedömningar av kemikaliehantering
  • Hålla kemikalieförteckningen uppdaterad
  • Granska förfrågningar och göra bedömningar inför inköp av kemikalier
  • Leda arbetet med substitution/utbyte av kemikalier
  • Sammankalla kemikalieråd på respektive avdelning
  • Årligen göra stickprov på att kemikalier är registrerade i förteckningen.

Avdelning

Kemikaliesamordnare

Kommunteknik

Julieta Sepulveda


Jörgen Harrysson

Skolrestauranger

Vakant

Kommuntjänster

Jenny Andersson


Nedzad Turkanovic

Stadsfastigheter

Amelie Stjernhav

Centrala funktioner

Lena Ekström