Arbetsmiljö – serviceförvaltningen

På denna sida finner du arbetsmiljöfrågor som är direkt kopplade till serviceförvaltningen, och som du inte hittar under Min anställning. Övergripande HR-info om arbetsmiljö hittar du under Min anställning.

Arbetsolyckor och tillbud

Som chef behöver du veta hur du ska hantera processerna när det gäller olika grad av tillbud och arbetsplatsolyckor. Här följer fem bilder som visar flödena och i vilken ordning du går igenom processerna. Observera skillnaden när det gäller arbetsolycka eller allvarlig arbetsolycka samt tillbud eller allvarligt tillbud. Likaså skillnaden mellan dem.

Kontakta oss

Robert Johansson, arbetsmiljöspecialist