Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/012-serviceforvaltningen/ekonommiska-rapporter

Intern kontroll och riskhantering

Här presenteras de som arbetar på intern kontroll och riskhantering. Vill du ha kontaktuppgifter klickar du på medarbetarens namn.

Arbetsuppgifter:
Intern kontroll och riskhantering, planering och uppföljning av internkontrollgranskningar, löpande uppföljning av riskanalyser, stöd till verksamheten i utvecklings- och förbättringsfrågor, omvärldsbevakning.