Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/012-serviceforvaltningen/ekonommiska-rapporter

Serviceförvaltningens ekonomiorganisation

Serviceförvaltningens ekonomiorganisation har ett uppdrag att stödja förvaltningen i arbetet med att uppfylla beslutat ansvar vad gäller ekonomiska resultat, mål och inriktning.

Ekonomiorganisationens ansvarsområden är redovisning, ekonomisk styrning, budget och rapportering, finansiell styrning, investeringsuppföljning samt intern kontroll och riskhantering.

Serviceförvaltningens ekonomiorganisation består av ett 30-tal medarbetare som man kan vända sig till med frågor om fakturor, konteringar, inköp, försystem, investeringar, intern kontroll med mera.

Klicka på rubrikerna i högerspalten för att hitta till rätt kontaktpersoner.

Organisationsskiss

Klicka på bilden för större bild

Kontakta oss

Cecilia Antonsson, ekonomichef