Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/012-serviceforvaltningen/ekonommiska-rapporter

Representation

Kostnader för representation, gåvor, kurser, resor och liknande styrs av ett detaljerat regelverk som det är viktigt att vi som offentlig verksamhet följer.

I länken nedan hittar du en lathund som hjälper dig med kontering, beloppsgränser och vilka underlag som skall finnas till fakturor avseende denna typ av kostnader.

Kontakta oss

Margareta Jeppsson, chef redovisningsenheten