Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/012-serviceforvaltningen/ekonommiska-rapporter

Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för långsiktig förvaltning, ekonomiprocesser, intern kontroll och riskhantering.

Serviceförvaltningens ekonomiorganisation ger stöd och service till förvaltningens verksamheter i frågor som rör budget och redovisning.

Ekonomiorganisationens ansvarsområden är redovisning, ekonomisk styrning, budget och rapportering, finansiell styrning, investeringsuppföljning samt intern kontroll och riskhantering.

Kontakta oss

Cecilia Antonsson, ekonomichef