Diarieföra handlingar

Allmänna handlingar som hör till ett ärende eller som kan antas bli ett ärende ska diarieföras. Om handlingen innehåller sekretessuppgifter måste den diarieföras.

Diarieföring sker i vårt ärendehanteringssystem Platina. För att få en handling diarieförd eller postlistad kan du skicka den in i systemet med e-post. Vilken e-postadress du ska använda beror på vilken verksamhet du arbetar i – länk till respektive adress finns i rutan här nedanför.

En mer detaljerad beskrivning av hur du går tillväga finns i den här instruktionenPDF (pdf, 192.6 kB).

Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess behöver inte diarieföras, om de hålls ordnade så att de är tillgängliga och sökbara, och att det utan svårighet går att fastställa om de har kommit in eller upprättats. För dessa handlingar är så kallad postregistrering ett alternativ. Postregistrering görs precis som diarieföring i Platina.

Postregistrering eller diarieföring ska ske av alla brev/e-postmeddelanden som är allmänna handlingar, och som inte registreras i annat godkänt system.

När en handläggare vill ha hjälp med att skapa ett ärende ska de använda sig av formulären för att beställa ett nytt ärende i Platina.

Rutiner för diarieföring

Kontakta oss

Andreas Hansson Ganslandt, vik. nämndsekreterare
Josefin Haugthon, nämndsekreterare