Dokument- och ärendehantering

Alla medarbetare i serviceförvaltningen ska hantera allmänna handlingar och beslutsunderlag på ett rättssäkert och tillgängligt sätt. Då skapar vi bästa möjliga förutsättningar för Malmös medborgare att få insyn i den kommunala verksamheten.

Det finns många olika funktioner inom serviceförvaltningen som jobbar med ärendehantering:

  • medarbetare som tar emot eller producerar allmänna handlingar
  • registratorer som lagrar, strukturerar och tillgängliggör handlingarna
  • handläggare och chefer som utreder, beslutar eller föreslår beslut
  • nämndsekreterare som administrerar och dokumenterar nämndens arbete
  • förtroendevalda som tar del av beslutsunderlag och fattar beslut
  • arkivarie som säkerställer att informationen hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur serviceförvaltningen arbetar med ärendehantering och ta del av de rutiner som gäller.

Kontakta oss

Andreas Hansson Ganslandt, vik. nämndsekreterare

Josefin Haugthon, nämndsekreterare