Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Xpand

System för förvaltning, drift, underhåll och ekonomi för fastigheter. Används både internt i Malmö stad och av externa kontrakterade entreprenörer.

Systemägare: Helén Nilsson, avdelningschef stadsfastigheter

Systemförvaltare:
Petrice Karlsson
E-post: petrice.morch-karlsson@malmo.se
Telefon: 040-341849
Mobil: 0733-428986

Delsystemförvaltare: Felanmälan
Jesper Adamsson
E-post: jesper.adamsson@malmo.se 
Telefon: 040-341715
Mobil: 0733-423216

Delsystemförvaltare: Besiktningar
Cane Grkovski
E-post: cane.grkovski@malmo.se
Telefon: 040-343425
Mobil: 0766-343425

Delsystemförvaltare: Planerat Underhåll
Stefan Ekström
E-post: stefan.ekstrom@malmo.se
Telefon: 040-34 3546
Mobil: 0733-341573

Systemleverantör: Incit

Systemdrift: IT-Malmö