Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Seka

Projekthanteringssystem.

Systemägare: Helén Nilsson, avdelningschef stadsfastigheter

Kontaktperson: Hildur Kvist
E-post: hildur.kvist@malmo.se
Telefon: 040-34 18 57
Mobil: 0706-84 18 57

Systemleverantör: Semita AB

Systemdrift: IT-Malmö och Semita AB