Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Interaxo

Projektportal för byggprojekt. Används både internt och av externa entreprenörer.

Systemägare: Helén Nilsson, avdelningschef stadsfastigheter

Systemförvaltare: Ulrika Palmqvist
E-post: ulrika.palmqvist@malmo.se
Telefon: 040-34 17 91
Mobil: 0721-63 87 75

Systemleverantör: Service Works Global Nordic

Systemdrift: Externt, Service Works Global Nordic