Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

E4

System för energiuppföljning. Uppföljning av förbrukning och kostnader rörande värme, fastighetsel och vatten.

Systemägare: Helén Nilsson, avdelningschef stadsfastigheter

Systemförvaltare: Magnus Larsson
E-post: magnus.larsson@malmo.se
Telefon: 040-34 16 27
Mobil: 0766-31 46 52

Systemleverantör: Vitec

Systemdrift: IT-Malmö