Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Framtagande av riskavtal

Riskavtal upprättas när vi har en ny eller befinlig hyresgäst som vill göra åtgärder som kräver att vi anlitar konsulter för att få fram handlingar och ett pris att presentera för hyresgästen.

Riskavtalet är en säkerhet för stadsfastigheter som innebär att om hyresgästen av någon anledning väljer att avbryta/inte genomföra projektet har vi rätt att debitera hyresgästen de nerlagda kostnaderna.

Uppgifterna behöver normalt sett lämnas 1 vecka innan LG/IR när de thandlar om ett riskavtal. Kom gärna till de ekonomiska förvaltarna om ni behöver hjälp att planera tiden.

Fyll i beställningen


Mycket av informationen som ska fyllas i här finns i projekanmälan om den är korrekt ifylld.
Till exempel utredning eller framtagande av systemhandlingar alternativ programhandlingar.

Vad kommer det att kosta att ta fram handling alternativt göra utredning?