Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Framtagande av hyresavtal

 Huvudavtal/ hyresavtal upprättas när vi får en ny hyresgäst.

Uppgifterna behöver normalt sett lämnas 3 veckor innan LG/IR när det handlar om ett hyresavtal. Kom gärna till de ekonomiska förvaltarna om ni behöver hjälp att planera tiden.

Fyll i beställningen


Mycket av informationen som vi efterfrågar nedan finns i projektanmälan om denna är komplett ifylld.

Denna använder projektledarna från projektenheten som hjälp. Fylls denna i korrekt finns här all information för ett kunna upprätta ett avtal och göra en slutreglering.
Utifrån projektbeskrivningen kan ekonomisk förvaltare göra bedömningen om SF kommer att ansvara för reinvestering av något och därmed ska hyresgästen fortsätta att betala tilläggshyran så länge hyrestiden löper. Tillför ny-/ombyggnationen några nya elevplatser ska antalet anges i projektbeskrivningen


Ange det hyresgrundande beloppet. I beloppet ska alla kostnader som hyresgästen ska betala vara inkluderade

Ska vara ifylld efter det aktuella projektets fördelning av investering.
Medför projektet några förändrade drift- och underhållskostnader? (T.ex. görs någon installation som medför att elkostnaderna ökar) * (obligatorisk)
Medför projektet några förändrade drift- och underhållskostnader? (T.ex. görs någon installation som medför att elkostnaderna ökar)Elabonnemang - finns där ett abonnemang för respektive hyresgäst eller endast undermätare? * (obligatorisk)
Elabonnemang - finns där ett abonnemang för respektive hyresgäst eller endast undermätare?


I de fall planlösningen förändras i samband med ombyggnationen ska en situationsplan bifogas.

Beroende på hur säker man är på den hyresgrundande investeringen kan vi i hyresavtalet skriva att reglering av hyran som sker när projektet är avslutat ska justering av hyran vara t.ex. +/- 10% eller mot verklig kostnad. Ansvarig projektledare sköter kontakten med hyresgästen kring justering.