Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Brandskyddskontroll + rengöring (sotning)

Drn: SBN-2017-777

Stadsbyggnadskontoret har upphandlat ett avtal för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) som alla fastighetsägare i Malmö stad ska använda. Fastighetsägare kan dock välja att beställa sotning från en annan leverantör. Ersättning för rengöring och sotning utgår enligt taxor som fastställs av kommunfullmäktige. Taxorna finns på leverantörens hemsida: http://simab.se/Tjanster/Frister.

Uppdragen utförs löpande och inget avrop behöver göras.

Avtalstid

2018-10-01 - 2020-09-30 med rätt att förlänga upp till 36 månader.

Tilldelade leverantörer

SIMAB Sotarna i Skåne AB

Kontaktpersoner

Avtalsansvarig: Stadsbyggnadsnämnden

Kontaktperson stadsfastigheter: Fredrik Lindh