Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

OVK

Drn: SN-2016-1660

Stadsfastigheter har upphandlat ett ramavtal för obligatorisk ventilationskontroll (OVK). En förnyad konkurrensutsättning görs årligen för det kommande årets besiktningar.

År 2017 utfördes OVK av Klimat- och automatikkontroll i Lund AB
År 2018 utförs OVK av Inspecta Sweden AB
År 2019 utfördes OVK av Simab Ventilation och brandskydd AB
År 2020 utförs OVK av Kiwa Inspecta AB

Avtalet gäller för:

Stadsfastigheter

Ramavtalsperiod:

2017-01-01 till och med 2020-12-31

Avrop:

Ombesörjs centralt för stadsfastigheter genom årlig förnyad konkurrensutsättning.

Tilldelade leverantörer:

Gunnar Karlsen Sverige AB
Inspecta Sweden AB
Klimat- och automatikkontroll i Lund AB
SIMAB Ventilation och brandskydd AB

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Cane Grkovski

Avtalsansvarig: Peter Silverberg

Upphandlare: Janna Jonborn