Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

VVS-konsulter

Drn SN-2017-1899

Ramavtalet avser VVS-konsulter för t.ex. projektering, utredning med flera tjänster som avropas i byggprocessens olika skeden i samband med ny- och ombyggnation. Ramavtalet är upphandlat med öppet förfarande.

Avtalet gäller för

Stadsfastigheter

Ramavtalsperiod

Avtal löper från 2017-12-02 till och med 2018-12-01, och förlängs med 1+1+1 maximalt (4) år totalt.

Avrop

Avrop sker utifrån en särskild fördelningsnyckel. Byggprojektenheten administrerar fördelningen av uppdragen. Skicka ett mejl till info.byggprojekt@malmo.se vid behov av att beställa för att få förslag på vilken konsult beställningen ska gå till.

Tilldelade konsulter

Sweco systems AB
Bengt Dahlgren Malmö AB
ÅF-Infrastructure AB
Ramböll Sverige AB
WSP Sverige AB

Underlag och priser

Se mer information om avtalet - Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader\Konsulter

Kontaktpersoner

Kontaktperson: Janette Kramberger

Avtalsansvarig: Malin Åberg, enhetschef byggprojekt

Upphandlare: Byggprojektenheten