Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Trädtjänster

Riskträdsbedömning och rötsondering (picusmätning)

Fastighets- och gatukontoret har tecknat ett ramavtal avseende riskträdsbedömning och rötsondering.  Avtalet gäller för fastighets- och gatukontoret och stadsfastigheter.

Vad ingår i ramavtalet?

Uppdraget handlar om ett göra kvalificerade bedömningar av risker förknippade med enskilda träd med nedsatt vitalitet i urbana miljöer. Det omfattar såväl okulär besiktning som rötsondering (picusmätning). I första hand handlar det om uppvuxna träd där det krävs en avvägning mellan målet att låta trädet stå intakt så länge som möjligt och målet att undvika skador som kan orsakas av att hela trädet eller trädgrenar faller ner.