Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Landskapsarkitekter

Drn SN-2016-1937

Detta ramavtal omfattar landskapsarkitekter för projektering, utredning med flera tjänster som avropas i byggprocessens olika skeden i samband med ny- och ombyggnation. Ramavtalet är upphandlat med öppet förfarande.

Avtalet gäller för

Stadsfastigheter

Ramavtalsperiod

Avtal löper från 2017-04-05 till och med 2018-04-04, och förlängs med 1+1+1 maximalt (4) år totalt.

Avrop

Avrop sker utifrån en särskild fördelningsnyckel. Byggprojektenheten administrerar fördelningen av uppdragen. Skicka ett mejl till info.byggprojekt@malmo.se vid behov av att beställa för att få förslag på vilken konsult beställningen ska gå till.

Tilldelade konsulter

Edge of Landscape AB
Landskapsgruppen Öresund AB
SWECO Architects AB
Tengbomgruppen AB

Underlag och priser

Se mer information om avtalet - Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader\Konsulter

Kontaktpersoner

Kontaktperson: Janette Kramberger

Avtalsansvarig: Malin Åberg, enhetschef byggprojekt

Upphandlare: Byggprojektenheten