Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Konsulter

Här hittar du stadsfastigheters avtal med konsulter. De flesta upphandlade konsulttjänsterna är tekniska konsulter inom områden som behövs i samband med nybyggnation och ombyggnation av fastigheter.

Under respektive avtal hittar du villkor för avtalet och kontaktuppgifter.

Observera vilka regler som gäller för att avropa från respektive ramavtal, dvs om det är rangordning, fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning som gäller.

Mer information om hur förnyad konkurrensutsättning går till finns under en egen rubrik, Förnyad konkurrensutsättning.

Mallar för förnyad konkurrensutsättning finns samlade under Riktlinjer och mallar.