Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Automatisk vattensprinkleranläggning

Drn

Detta ramavtal omfattar installation, underhåll och service av automatisk vattensprinkleranläggning.

Avtalet gäller för

Stadsfastigheter

Avtalsperiod

2016-04-20 till och med 2018-04-19, och förlängs med 1+1 år som längst till 2020-04-19

Tilldelade leverantörer

Power Heat Sprinkler System

Dokument

För mer information om avtalet, se - Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader\Konsulter

Kontaktpersoner

Kontaktperson: Janna Jonborn

Avtalsansvarig: Helén Nilsson , tf chef byggprojektenheten