Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Utemiljö och mark

Dnr

Stadsfastigheter har tecknat avtal med tre entreprenörer för tillsyn, skötsel och underhåll av utemiljöer i tre entreprenadområden (EO). Utöver dessa områden finns separata överenskommelser med kommunteknik och fritidsförvaltningen.

Entreprenörerna har ett funktionsansvar och ska välja metoder och frekvens för att uppfylla stadsfastigheters funktionskrav.
Avtalet ansluter till ABFF 12.

Avtalet gäller för:

Stadsfastigheter

Avtalsperiod:

2015-01-01 till och med 2019-12-31 med möjlighet till 36 månaders förlängning.

Tilldelade leverantörer

EO 1 - Svensk markservice AB
EO 2 - Park och Vatten
EO 3 – PEAB Sverige AB
EO 4 – Kommunteknik

Utöver detta finns överenskommelse med fritidsförvaltningen om att de sköter fritidsförvaltningens biytor (FRI-2015-1815).

Upphandlingsdokument

\\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader

Kontaktuppgifter

Avtalsansvarig: Peter Silverberg