Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Tvättutrustning

Extern inköpscentral: SKL Kommuntus

Stadsfastigheter avropar tvättutrustning och installation av tvättutrustning från SKL Kommentus (Sveriges Kommuner och Landsting).

Avtalet gäller för:

Malmö stad

Ramavtalsperiod

2017-05-22 till och med 2020-05-21

Tilldelade leverantörer:

I Skåne är tilldelad leverantör för tvättutrustning Electrolux Laundry Systems Sweden AB.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Janna Jonborn

Avtalsansvarig: Peter Silverberg