Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Hiss funktionsservice

Drn SN-2016-614

Omfattning

Detta avtal är upphandlat för löpande service och underhåll av hissar. Observera att avtalet inte omfattar planerat underhåll som överstiger 200 000 kr. Sådana arbeten avropas från ramavtal för hissunderhåll.

Avtalet är upphandlat i enlighet med Aff, Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster och ansluter till ABFF 15.

Avtalet omfattar följande:

  • kategori 1-hissar - fullserviceåtagande
    hissar som är 15 år eller yngre och som inte omfattas av något garantiåtagande

  • kategori 2-hissar - begränsat serviceåtagande
    hissar som är äldre än 15 år samt trapphissar, plattformshissar, lyftbord och avställda hissar.

För närmre information om vad som ingå i avtalet se länk till upphandlingsdokument nedan. Hissar som ingår i avtalet framgår av bilaga Hissförteckning.

Avtalet gäller för:

Stadsfastigheter

Avtalsperiod

Avtalstiden löper från och med den 1 september 2016 till och med 31 augusti 2019 med med möjlighet att förlänga avtalet med 12 månader.

Tilldelad leverantör

Otis AB

Upphandlingsdokument

Avtal, prislista, förfrågningsunderlag med mera finns i SF-portalen. \\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader

Kontaktpersoner

Kontaktperson: Ingrid Israelsson

Avtalsansvarig: Susann Alfredsson