Kultur och fritid

Malmö rådhus

Sektionen för kultur och fritid på stadsfastigheter arbetar med förvaltning och utveckling av stadens kultur- och fritidsfastigheter.

Kulturfastigheter

Sektionen förvaltar flera av stadens främsta kulturfastigheter. Kulturförvaltningen är hyresgäst i flera av dessa såsom Malmö Museer, Stadsbiblioteket och Konsthallen.

Då kulturfastigheterna är ett brokigt bestånd finns flera andra hyresgäster, såväl interna som externa. Fastighets- och gatukontoret hyr och bedriver verksamheter exempelvis i flera fastigheter i Folkets Park. Region Skåne hyr Malmö Opera och Lunds universitet bedriver verksamhet i Mazettis gamla lokaler på Bergsgatan samt i före detta Mellersta förstadsskolan längs Föreningsgatan. 

Sektionen är hyresvärd för cirka 20 restauranger och caféer samt
15 butikslokaler.

Fritidsanläggningar

På samma sätt förvaltar och underhåller sektionen även stadens fritidsfastigheter såsom sporthallar, badhus, ishallar och idrottsplatser. Dessa hyrs ut till fritidsförvaltningen som ansvarar för verksamheten.
På uppdrag av fritidsförvaltningen uppför sektionen med hjälp av stadsfastigheters byggprojektenhet nya anläggningar. Vi genomför även utveckling av befintliga fritidsfastigheter som behöver uppdateras för nya idrotter eller behov.

Utöver förvaltning arbetar sektionen för kultur och fritid med energieffektivisering av de fastigheter som förvaltas med målet att uppnå stadens energimål.

Kontakta oss

Linda Hassel, sektionschef