Grundskola

Strandskolan

Sektionens uppdrag är att förvalta Malmö stads grundskolor. Förvaltningsuppdraget omfattar fastighetsdrift, underhållsåtgärder, hyresavtal och utveckling av fastigheter.

Grundskoleförvaltningen och skolrestauranger är enhetens största hyresgäster.  Då fastigheterna inte sällan inrymmer andra verksamheter finns flera andra hyresgäster, såväl interna som externa.

Sektionens fastighetsbestånd omfattar drygt 600 000 m² och cirka
32 000 elever får dagligen utbildning i våra lokaler.

Som hyresvärd agerar vi långsiktigt i syfte att erbjuda verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler i fastigheter vars ekonomiska värde bevaras.  Befintliga fastigheter utvecklas och anpassas efter hyresgästens behov. På uppdrag av grundskoleförvaltningen uppför sektionen med hjälp av stadsfastigheters byggprojektenhet nya grundskolor.

Kontakta oss

Jenny Groothuis, sektionschef