Förskola

Bastionens förskola

Vårt uppdrag är att förvalta Malmö stads egna förskolefastigheter. Förvaltningsuppdraget omfattar fastighetsdrift, underhållsåtgärder, hyresavtal och utveckling av fastigheterna

Förskoleförvaltningen är vår stora hyresgäst, men vi har även en del andra privata och kommunala  hyresgäster.
 
Vårt fastighetsbestånd omfattar cirka 165 000 kvadratmeter fördelat på knappt 170 förskolor och fylls kontinuerligt på med fler. I genomsnitt finns det cirka 72 barn i var förskola.
 
Vi arbetar långsiktigt för att erbjuda verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler och en god utemiljö i samarbete med våra hyresgäster. Vi arbetar för att skapa energieffektiva lokaler och tillsammans med hyresgästerna anpassar och utvecklar vi befintliga lokaler, liksom att vi med hjälp av stadsfastigheters projektenhet bygger nya förskolor.


Kontakta oss

Rickard Borg, sektionschef