Boende

Syster Astrids LSS

Sektionens uppdrag är att förvalta och utveckla Malmö stads fastigheter, upplåtna för olika boendeformer, såsom äldreboende, LSS och service/vårdhem.

Sektionens uppdrag omfattar vidare att förvalta, hyra ut och köpa in bostadsrättslägenheter som komplement till mer kostsamma boendeformer.

Våra hyresgäster utgörs av stadsområdena, funktionsstödsförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, olika stiftelser, Region Skåne och privatpersoner. Vi har även kontakt med olika bostadsrättsföreningar.

Vår målsättning är att ha god kännedom om våra hyresgästers olika verksamheter och behov. Därmed kan vi som en offensiv och framsynt medpart, stödja hyresgästerna i att uppnå sina mål genom att erbjuda väl anpassade och kostnadseffektiva lokaler.

På uppdrag av våra kunder utvecklar och genomför vi anpassningar av befintliga lokaler. Därutöver uppför vi nya lokaler med hjälp av stadsfastigheters byggprojektenhet.

Tillsammans med vår driftsorganisation tillgodoser vi Malmö stads mål beträffande god miljö, god boendekvalitet och god energihushållning.

Kontakta oss

Peter Silverberg, tf. sektionschef