Ekonomistyrning

Funktionen ekonomi på ekonomienheten tillhör serviceförvaltningens ekonomiorganisation. Här hittar du en presentation av ekonomienhetens uppdrag.

Del i serviceförvaltningens ekonomiorganisation

Funktionen ekonomi är en del i serviceförvaltningens ekonomiorganisation.Detta innefattar gemensamma uppdrag för serviceförvaltningen och Malmö stad.

Budget, prognos, boksluts och uppföljning

Övergripande ansvar för budget-, prognos-, boksluts- och uppföljningsprocessen inom avdelningen.

Avtal- och prissättning

Ansvarar för och medverkar i utveckling av att ta fram avtals- och prissättningsmodeller

Utredningar

Ansvarar för utredningsarbete inom ekonomispecifika frågor.

Rapporter och analyser

Ansvar för utveckling av rapporter samt analysverktyg inom ekonomiområdet.

Styrdokument och rutiner

Ansvarar för och medverkar i framtagning/uppdatering av stadsfastigheters ekonomiska styrdokument och rutiner.

Öka den ekonomiska kompetensen

Medverka till att öka den ekonomiska kompetensen inom stadsfastigheter genom kontinuerlig utbildning för samtliga medarbetare.

Rådgivning

Vara rådgivande och samtalspartner i ekonomiska frågor.

Administration och systemförvaltning

Administration och systemförvaltning av hyresdebiteringssystem.