Byggprojektenheten

Maria förskola under byggnation.

Byggprojektenhetens uppdrag är att bygga om och bygga nytt när det gäller Malmö stads behov av förskolor, skolor, kulturanläggningar, fritidsanläggningar samt boende.

Stadsfastigheter bygger om och bygger nytt på uppdrag från våra beställande förvaltningar. Byggprojektenheten driver byggprojekt hela vägen från ax till limpa – från projektstart till överlämnande av den färdiga byggnaden till förvaltning. Vi arbetar mycket med externa konsulter och entreprenörer. Information om stadsfastigheters ramavtal avseende tekniska konsulter och serviceentreprenader hittar du här.

Förutom projektledare har byggprojektenheten tillgång till kalkylator, planeringsingenjör och markmiljöingenjör.

För att beställa hjälp med genomförande av byggprojekt, ta kontakt med Malin Åberg, enhetschef på byggprojektenheten.

Kontakta oss

Malin Åberg, enhetschef