Planering, analys, hållbarhet och utredning 

Avdelningsövergripande planering, beredning, uppföljning, analys, strategisk utveckling, omvärldsbevakning samt administration. Medverkar även i utredningar och i externa- och interna projekt.

Har avdelningsövergripande samordningsansvar för:

 • ärendeberedning
 • målstyrning
 • kärnverksamhetens processer
 • internkontroll
 • ekologisk hållbarhet
 • kommunikation; Komin och malmo.se
 • upphandling och avtal
 • kundundersökning
 • jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter
 • gemensamt arbete med andra avdelningar och förvaltningar 
 • GDPR
 • dokumenthantering
 • miljöledningssystem

Resultatet av arbetet används i huvudsak av stadsfastigheters avdelningschef och serviceförvaltningen direktör samt indirekt till servicenämnden.