Brand och säkerhet

Arbetsgruppen ”Brand och säkerhet” är en avdelningsövergripande stöd- och samordningsfunktion till kärnverksamheten.
Arbetsgruppen arbetar strategiskt med att effektivisera, vidareutveckla brand- och säkerhetsarbetet samt bibehålla en god trygg- och säkerhetsnivå. I arbetet ingår även att medverka i utredningar, interna projekt samt omvärldsbevakning.

Arbetsgruppen har kompetens inom bland annat:

  • Byggnadstekniskt brandskydd, riskhantering och säkerhet
  • Skadeförebyggande och skadebegränsande arbete med tillhörande åtgärder
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt Tillsynsprocessen
  • Löpande samverkan med externa parter inom arbetsområdet
  • Tekniska säkerhetssystem
  • Bevakning
  • Krisberedskap
  • Stödfunktion vid upphandlingar och avtalsframtagande inom arbetsområdet.

Resultatet av arbetet används i huvudsak av stadsfastigheters chefer, medarbetare samt avdelningschef och indirekt till serviceförvaltningens stab.

Kontakta oss

Martin Möller, Brandingenjör

Demir Kolenovic, Säkerhetsutredare