Administrativa enheten

Enhetens uppdrag är att ge god service till avdelningschefen och vara en stödfunktion till stadsfastigheter i avdelningsgemensamt administrativt arbete.

Enheten samordnar och till delar utför stadsfastigheters övergripande arbete inom kvalitet, utredning och systemförvaltning.

Tillsammans med ekonomienheten arbetar enheten med att stödja förvaltningens verksamhetsutveckling. Enheten bereder beslutsunderlag till serviceförvaltningen och kvalitetssäkrar avdelningens del i ärendeprocessen.

Enheten har avdelningsövergripande samordningsansvar och specialistkompetens inom:

  • planering, analys, hållbarhet och utredning
  • brand och säkerhet
  • system och IT
  • BIM och GIS

För mer information och innehåll i ämnesområdena, se menyn.

Kontakta oss

Lars Kristensson , enhetschef