Stadsfastigheters ledningsgrupp informerar

Information från stadsfastigheters ledningsgrupp 2019 är sammandrag från våra ledningsgruppsmöten. Här kan du följa ledningsgruppens diskussioner och läsa om de beslut som har fattats.

Ledningsgruppen har möte var fjortonde dag. Efter varje möte skrivs ett Ledningsgruppen informerar som publiceras nedan. Avsikten är att du som medarbetare snabbt och enkelt ska kunna ta del av vad som avhandlas vid dessa möten.

Sammandrag från stadsfastigheters ledningsgruppsmöten 2019