Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Trycksatta anordningar

Trycksatta anläggningar, till exempel varmvattenberedare och expansionskärl, besiktigas varje år för att vi ska ha säkra anläggningar.

Vad är trycksatta anordningar och varför görs besiktningen?

Exempel på trycksatta anordningar som finns i stadsfastigheters lokaler är till exempel varmvattenberedare och expansionskärl. Vid besiktningen kontrollerar stadsfastigheter anordningarnas status och bland annat säkerhetsventiler testas.

Hur ofta görs besiktningen?

För att anordningarna ska vara säkra besiktigas de varje år.

Sparas besiktningen och vad händer om något ska åtgärdas?

Besiktningsresultatet dokumenteras och om något behöver åtgärdas gör stadsfastigheter det.

Hur påverkas verksamheten?

Verksamheten behöver inte göra speciellt inför eller efter besiktningen och berörs inte av den. Stadsfastigheter har tillgång till de utrymmen vi behöver komma åt.

Frågor?

Har du några frågor kontakta din förvaltare.