Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Sotning

För att hindra uppkomst och spridning av brand ska sotning ske med jämna intervall.

Vad är sotning och varför görs det?

Bestämmelser om sotning, rengöring och brandskyddskontroll är reglerat i Lagen om skydd mot olyckor. Malmö stad har handlat upp sotare och tekniker som sotar, rengör och brandskyddskontrollerar skorstenar, eldstäder, rök- och avgaskanaler samt imkanaler. Utöver detta kontrolleras tillgängligheten för sotarna, att det finns arbetsplattform och möjlighet att haka fast stegen med mera.

Hur ofta görs besiktningen?

Hur ofta det ska sotas bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) författningssamling och sotningsfrister i Malmö. Intervaller kan variera från 6 gånger per år till 1 gång var tredje år, beroende på objekt. Sotaren har koll på när det ska sotas nästa gång och ansvarar för att boka in sotning i enlighet med regelverket.

Sparas besiktningen och vad händer om något ska åtgärdas?

Sotaren skriver inga protokoll utan sotar och åtgärdar eventuella brister direkt på plats. Sotaren lämnar en lapp till verksamheten med information om att de har sotat.

Hur påverkas verksamheten?

När det är dags för sotning kontaktar sotaren verksamheten och då bestäms hur sotaren ska få tillgång till lokalerna.

Frågor?

Har du frågor om sotning kontakta din förvaltare.