Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag, men vid vissa förutsättningar kan koncentrationen av legionellabakterier bli för hög. Därför testar och hetvattenspolar stadsfastigheter duschar och kranar.

Vad är legionella och hur arbetar vi med provtagning och tillsyn?

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. Om vattenomsättning är låg, till exempel om en dusch inte används, om det finns beläggningar i rören eller om vattentemperaturen är mellan 20° C och 45° C finns ökad risk för tillväxt av legionellabakterier.

Stadsfastigheter tar vattenprov som skickas till ett laboratorium för kontroll av mängden legionellabakterier i vattnet. Stadsfastigheter hetvattenspolar även duschar och kranar.

På badhusen finns speciell utrustning som används mot legionella.

Hur ofta görs kontrollen?

Legionellaprov görs med olika intervall beroende på vilken verksamhet som finns i lokalerna.

För att minska mängden legionellabakterier hetvattenspolar stadsfastigheter med jämna mellanrum duschar och kranar i sportanläggningar, badanläggningar och boende.

Sparas kontrollen och vad händer om något ska åtgärdas?

När ett legionellaprov tas dokumenteras testresultatet från laboratoriet i ett protokoll som stadsfastigheter sparar. Om provresultatet visar en koncentration av legionellabakterier som är över gränsvärdet gör stadsfastigheter kontroller, analyser och identifierar och genomför nödvändiga åtgärder. Om koncentrationen av legionellabakterier är mycket hög görs en riskanalys och miljöförvaltningen informeras.

Hur påverkas verksamheten?

Verksamheten behöver inte göra något inför eller efter legionellaprovtagning eller hetvattenspolning. Det enda verksamheten kan tänka på är att använda duschar och vaskar så att vattnet inte står still så bakterier samlas.

Övrigt avseende legionella

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för legionella och gör oannonserad tillsyn.

Frågor?

Om du har frågor kring besiktningen kontakta din förvaltare.