Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Information om inomhusklimat i samband med snabba vädersomslag

 

Checklista för ett bra inomhusklimat

Inomhusklimatet har stor betydelse för hur vi mår. Om det är för varmt, för kallt eller dålig luft blir vi påverkade. Vi kan lätt bli trötta och kan få svårt att koncentrera oss.

Tips- och checklista och infoposter

Här hittar du en tips- och checklistaPDF (pdf, 88.5 kB) för ett bra inomhusklimat och en enkel infoposterPDF (pdf, 87.7 kB) i A4-format som med fördel kan sättas upp på till exempel anslagstavlor.

För kallt eller för varmt?

Snabbt väderomslag och övergång mellan årstider kan vara orsaken! Vid snabba väderomslag hinner inte värmesystemet ställa om i samma takt som vädret. Speciellt vanligt vid övergångar mellan årstiderna. Resultatet kan bli att du fryser eller att du tycker det är för varmt. Ha ett par dagars tålamod tills systemet korrigerat sig.

 • Mät inomhustemperaturen på rätt sätt
  Använd en bra termometer och lägg den helst mitt i rummet en meter upp. Lägg den inte i ett fönster, det ger ett missvisande resultat.

Kallt?

 • Ha inte möbler framför elementen
  Möbler framför elementen gör att värmen inte kan sprida sig i resten av rummet. Luft som värms av element ska också kunna stiga uppåt och häva eventuellt kallras från fönster.  Kallras är vanligast vid äldre eller höga fönster.

 • Se till att gardiner inte täcker termostaten
  Om gardiner eller annat täcker över termostaten kan den inte känna av rummets temperatur på rätt sätt. Termostaten kan till exempel tro att rummet är varmt och i sin tur sänka värmen.

 • Använd inte värmefläktar, de lurar värmesystemet
  När det är kallt i ett rum kan det vara lockande att sätta in en värmefläkt eller ett flyttbart element. Men då tror termostaten att det är för varmt och sänker värmen. Fastighetsförvaltaren har en rumsgivare som meddelar temperaturen i ett rum. Värmefläktar lurar rumsgivaren och vi får inte information om att det finns problem med kalla rum och kan inte heller åtgärda.

 • Är elementen kalla?
  Termostatventilen kan ha fastnat i stängt läge. Skruva upp/ner vredet ett par gånger så lossnar oftast ventilen. Tänk på att om ni har tillräcklig temperatur i rummen kan elementen kännas kalla. Om temperaturen sjunker blir de varma igen.

Drag?

 • Ventilationen kan ge drag
  I vissa lokaler finns stora ventilationsdon i golvnivå. De blåser ut luft och kan skapa drag, möblera därför inte för nära ventilationsdonen. Är det dragit på en viss plats, prova att flytta möblerna. Blockera aldrig ventilationen, då får ni för lite luft!

Störande ljud?

 • Ventilationen låter för mycket eller inget alls
  Att det inte låter om den behöver inte betyda att den är ur drift. Ljudet ändras när luftflödet ändras. Sätt ett papper mot frånluftsventilen, sugs det fast fungerar ventilationen.

 • Väsnas ventilerna?
  Pipande ljud från ventilerna kan vara ett tecken på att de behöver rengöras. För att ventilationen ska fungera ska den rengöras med jämna mellanrum. Ni ansvarar för ventilerna (tillufts- och frånluftsdon) i lokalerna. Gör rent ventilerna utvändigt.

Dålig luft och/eller för varmt?

Är det för många i rummet? Är ni fler i ett rum än vad ventilationen klarar av räcker inte luften till. Ta reda på hur många personer som får vistas i varje rum och planera utifrån det. Hör av er till oss om ni saknar uppgifter.

 • Är det varmt ute också?
  Att det är varmt inomhus kan bero på att det är varmt ute. Våra lokaler byter ut använd inomhusluft mot frisk utomhusluft. När det är varmt ute blir det därför minst lika varmt inne. Vädra gärna med korsdrag för bättre luft sommartid, funkar inte det kan det vara läge med en fläkt som ger behagligt vinddrag.

 • Vädra i fem minuter
  Vädra kort och effektivt, öppna upp fönstren
  så mycket det går i cirka fem minuter. En
  liten glipa hela dagen ger inte mycket
  vädring men kyler ner rummet
  om det är kallt ute.