Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Energideklaration

En energideklaration är en redovisning av en byggnads energianvändning som görs på större byggnader var tionde år.

Vad är en energideklaration och varför görs den?

En energideklaration är en redovisning av en byggnads energianvändning, det vill säga den mängd varmvatten, värme, kyla och el som används i byggnaden under ett år. Energideklarationen görs av en energiexpert genom platsbesök och analys av driftstatistik. Energideklarationen ger även förslag på hur energiförbrukningen kan sänkas.

Hur ofta görs energideklarationen?

Enligt lag ska alla byggnader större än 500 kvadratmeter energideklareras vart tionde år.

Sparas deklarationen och vad händer om något ska åtgärdas?

Energiexperten skriver en energideklaration som skickas till Boverket och stadsfastigheter som dokumenterar den. Stadsfastigheters förvaltare bedömer tillsammans med teknisk förvaltare om någonting ska göras efter energiexpertens rekommendationer.

Hur påverkas verksamheten?

Stadsfastigheter släpper in energiexperten i fastigheten när energideklarationen ska göras, verksamheten behöver inte göra något speciellt inför eller efter energideklarationen. Oftast märker inte verksamheten att en energideklaration görs.

Övrigt avseende energideklarationer

Utöver energideklarationer genomförs löpande uppföljning och energioptimering av stadsfastigheter och funktionsentreprenörer. Som hyresgäst kan du följa din fastighets energianvändning på www.malmo.se......

Frågor?

Om du har frågor om energideklaration kan du kontakta din teknikförvaltare.