Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Fastighetsägaransvar

Som hyresvärd har stadsfastigheter ett fastighetsägaransvar.

Det innebär att vi har ansvar för att våra fastigheter fungerar som de ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan.

Fastigheterna kontrolleras regelbundet

Basen för fastighetsägaransvaret är en väl fungerande drift och skötsel av fastigheterna. Stadsfastigheter säkerställer genom sina entreprenörer och medarbetare att fastigheterna och de olika tekniska systemen fungerar som de ska. Entreprenörerna kontrollerar regelbundet fastigheterna och åtgärdar eventuella brister. Stadsfastigheter genomför också besiktningar av olika delar av fastigheten.

Fastigheterna underhålls löpande

Stadsfastigheter genomför löpande underhåll. Ett stöd i detta arbete är en underhållsplan och i dialog med hyresgästen görs en
prioritering av åtgärderna för fastigheten. Vi planerar underhållsarbetet i samråd med verksamheten för att minimera störningar när det är möjligt.

Viktigt att fel anmäls

Vid sidan av drift och skötsel är det viktigt för fastighetens funktion att våra hyresgäster anmäler fel och brister. Genom vår felanmälan ser vi till att fel som anmäls in från våra hyresgäster åtgärdas och att anmälaren får en återkoppling när arbetet är klart.

Hur påverkas hyresgästerna av vårt arbete?

Vår utgångspunkt är att du som hyresgäst ska påverkas så lite som möjligt av våra arbeten på fastigheterna. I menyn till höger kan du läsa mer om några av de besiktningar och kontroller som vi genomför och hur de påverkar dig som hyresgäst.

Kontakta din fastighetsförvaltare om du vill veta mer eller har någon fråga.