Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Styra, leda och utveckla med mål

Planering och uppföljning i serviceförvaltningen sker i enlighet med Malmö stads styrmodell. Planeringen och uppföljningen omfattar mål, verksamhet och ekonomi.

Hur går planeringen till?

Kommunfullmäktige antar varje år en budget för Malmö stad. I den anger kommunfullmäktige mål, inriktning och ekonomiska ramar för nämnderna. 

Servicenämnden antar sedan en nämndsbudget med mål, verksamhetsplanering och ekonomi. Utifrån nämndsbudgeten tar förvaltningen fram planer där det beskrivs vilka åtaganden och aktiviteter förvaltningen gör för att uppnå målen.

Hur går uppföljningen till?

Nämndsbudgeten följs upp med en delårsrapport och en årsanalys.

När sker planering och uppföljning?

Det finns en tidsplan för planering och uppföljningPDF (pdf, 114.2 kB) som uppdateras löpande. 

Det finns en handledning

Handledningen för styrning, ledning och utveckling med mål i serviceförvaltningenPDF (pdf, 1.4 MB) är ett komplement till Malmö stads handbok. I handledningen finns detaljerade anvisningar om hur Malmö stads styrsystem appliceras på serviceförvaltningen.

Handledningen innehåller:

 • Ansvar och organisation för målstyrningsarbetet
 • Översiktlig tidsplan för planering och uppföljning för serviceförvaltningen
 • Instruktioner för planering
 • Att mäta och följa verksamheten
 • Instruktioner för uppföljning
 • Användning av den verksamhetsspecifika kedjan
 • Kontaktpersoner

Alla bidrar

Alla chefer i Malmö stad ansvarar för att:

 • leda sin verksamhet och dess aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktigemålen, nämndsmålen och åtagandena.
 • involvera och tillvarata kompetensen
  hos medarbetarna när de planerar, genomför, följer upp och analyserar verksamheten.
 • bidra till förvaltningens uppföljning och analys genom att tillvarata medarbetarnas kunskaper om verksamheten och använda dem i uppföljningen.

Alla medarbetare i Malmö stad ansvarar för att:

 • bidra aktivt med sin kompetens i planering, genomförande och uppföljning för att uppfylla verksamhetens mål.
 • uppmärksamma de behov som uttrycks av dem som verksamheten är till för, och att göra chefen uppmärksam på de erfarenheter som medarbetarna gör i mötet med Malmöborna.

Kontakta oss

Anna Asp samordnare målstyrning serviceförvaltningen
Angelica Anrin Caroll samordnare kommunteknik
Jenny Andersson samordnare kommuntjänster
Marie Viremo samordnare skolrestauranger
Amelie Engvall Hybinette  samordnare stadsfastigheter