Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Så är arbetet organiserat

Arbetsgrupperna är de som driver arbetet framåt. I arbetsgrupperna dessa ingår oftast både chefer och medarbetare, på lika villkor så klart.

Organisationsbild strategiska riktningar

Det finns inga färdiga lösningar

Arbetet med de strategiska riktningarna sker i en sökande och självgenerande process vilket innebär att inga färdiga lösningar eller arbetssätt förutsätts. Arbetet planeras i kortare etapper som sedan genomförts av arbetsgrupper och presenterats för storgruppen och ledningsgruppen. Arbetet kan på så sätt omprövas under resans gång

Så styrs arbetet

 • Förvaltningens ledningsgrupp är styrgrupp för arbetet.
 • Samordningsgruppen leder och organiserar arbetet.
 • Storgruppen är referensgrupp och bereder förslag till förvaltningschefen. Här deltar chefer som vill engagera sig särskilt i arbetet med våra strategiska riktningar. Storgruppen:
  - testar och för dialog kring idéer och förslag.
  - analyserar och utvärderar riktningarna för arbetet
  - förmedlar vidare vad som sker i de strategiska riktningarna till organisationen.
 • Arbetsgrupperna driver arbetet framåt och återkopplar till storgruppen.  
 • Ledarforum får kontinuerlig återkoppling.
  Här deltar alla chefer i förvaltningen..

Hur jobbar vi?

 • Dialog
 • Respekt
 • Bygg gemensam grund
 • Lösningarna finns hos oss
 • Tillåt dig själv att bli inspirerad
 • Lämna arbetsgruppen med riktning och handlingskraft

ProjektplanPDF (pdf, 1.7 MB)

Projektplanen arbetas om en gång i halvåret eftersom arbetet omprövas och förändras under resans gång.