Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Vår medarbetarstrategi!

Serviceförvaltningens medarbetare har tagit fem påståenden om hur vi som medarbetare ska vara mot varandra - vår medarbetarstrategi. Se filmen här nedanför!

Medarbetarstrategifilmen

Vad händer nu?

Under hösten 2018 och 2019 ska alla medarbetare få höra och se medarbetarstrategin. Alla medarbetare ska få regelbundna möjligheter att träna på sitt medarbetarskap. Alla medarbetare ska erbjudas en chans att öka sin förståelse för vad vi menar med ett gott medarbetarskap i serviceförvaltningen.

Varför har vi en medarbetarstrategi?

Medarbetarskap handlar om hur vi är mot varandra. När vi tar hand om varandra och oss själva, så gör vi ett bättre jobb. Och om vi gör ett bättre jobb, så blir det bättre för dom som vi är till för. Det vinner alla på, både Malmö stads medarbetare och Malmöborna.

För att bli bättre på medarbetarskap, så är det som med allt annat – vi måste träna! Och det måste vi göra där vi är varje dag, på alla våra arbetsplatser runt om i vår fantastiska förvaltning. Det är därför vi har medarbetarstrategin.

Vill du veta varför vi har en medarbetarstrategi? Se filmen här nedanför med Carina Tempel med flera.

Varför har vi en medarbetarstrategi?

Om medarbetarstrategin
  • Medarbetarstrategin definierar vad vi menar med en god medarbetare som tar ansvar för det den själv kan påverka
  • Medarbetarstrategin  förtydligar rollen och ansvaret som medarbetare i serviceförvaltningen
  • Medarbetarstrategin  hjälper medarbetaren att se sin del i helheten