Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Lärandeforum för ledare

Säsongsprogram 2018/2019

Målgrupp: chefer på alla nivåer i serviceförvaltningen

Tema: "Att skapa effektiva team"- en bok av Susan Weehlan, forskare inom gruppsykologi.

 

•Att leda grupper i utveckling? - utbildning

Utbildning med praktiska övningar som leds av medarbetare från HR service. Startar i oktober. Informationsmöte 9 september.
Läs mer och anmäl dig här!

 

Tidigare programpunkter:

•Bokcirkel- dialog och reflektion

Bokcirkel med utgångspunkt i boken Skapa effektiva team.
Bokcirkeln har startat.

•Hur gör Kundcenter?- dialog och inspiration

Frukostmötet hölls den 30 november. 
Laura och Rickard på Kundcenter berättadePDF (pdf, 571.5 kB) om teamets resa, med koppling till teori om att skapa effektiva team. Deras chef Petra berättadePDF (pdf, 453.7 kB) om fördelar och utmaningar med arbetssättet, i rollen som chef.

•Hur gör Kommunteknik?- dialog och inspiration

Frukostmöte hölls den 15 mars.
Kommunteknik berättade om sin satsning på ledarutveckling.

Kontakta oss

Har du frågor eller fundering kring lärandeforum för ledare? Hör gärna av dig!

 

Kristina Aurell, utvecklingssamordnare, Kommunikationsavdelningen