Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Arbetssätt & bakgrund

Arbetet med våra strategiska riktningar är ett långsiktigt arbete utan slut. Vi har arbetet med dem i snart fyra år och under denna tid har riktningar, arbetsgrupper och deltagare förändrats. Att varje slut är början på något nytt är en del av arbetssättet.

Varje slut är början på något nytt

Under fyra år har både riktningar, arbetsgrupper och deltagere ändrats. Arbetssättet är en viktig pusselbit i arbetet med våra strategiska riktningar. Genom att planera arbetet med riktingarna i korta etapper har vi möjlighet att ompröva arbetet under resans gång och innebär att arbetsgrupper avslutas och arbetsgrupper startas.

Vilka deltar i arbetsgrupperna?

Både medarbetare och chefer är engagerade i arbetsgrupperna. är du medarbetare och vill engagera dig ska du först prata med din chef som sedan kontaktar en representant för arbetet. Alla intresserade chefer är välkomna att delta i arbetet och kan anmäla sig.

Organisering

 • Arbetsgrupper/lärandeforum
  Arbetsgruppernas arbete återkopplas kontinuerligt till storgruppen och ledningsgruppen. Här är både medarbetare och chefer engagerade.
 • Storgruppen
  Storgruppen anger riktning och skapar överblick för det gemensamma arbetet i de strategiska riktningarna. Gruppen är en referensgrupp och bereder förslag till förvaltningschefen. Här är chefer som vill engagera sig särkilt i arbetat engagerade. 
 • Samordningsgrupp
  Arbetet leds av en samordningsgrupp bestående av tre personer med olika bakgrund och erfarenheter och en kommunikatör.
 • Styrgrupp
  Förvaltningens ledningsgrupp är styrgrupp för arbetet. Förvaltningens Ledarforum, där samtliga chefer deltar, får kontinuerlig återkoppling.

 

Arbetet med våra strategiska riktningar startade den  25 september 2014. På uppdrag av servicedirektör Carina Tempel hölls en workshop med samtliga chefer inom serviceförvaltningen med temat ”Hur kan vi tillsammans förnya och förverkliga vår gemensamma vision, vår strategiska riktning och våra framtidsstrategier?”