Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Miljömål

Miljöarbetet planeras och genomförs i enlighet med nämndens och förvaltningens ordinarie arbete med styrning och ledning med mål. Det innebär att arbetet inom miljöområdet styrs med hjälp av nämndsmålen som beslutas i nämndens budget för året. Dessa är i sin tur en nedbrytning av kommunfullmäktigemålen i budget.

En grön tråd

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Så lyder riksdagens definition av generationsmålet.

Det finns en ”grön tråd” genom miljömålsarbetet där serviceförvaltningens miljömål ska uppfylla Malmö stads miljömål som ska uppfylla de regionala miljömålen som slutligen ska uppfylla våra sexton nationella miljömål. Du hittar länkar till dem alla nedan.