Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Processorienterad verksamhetsutveckling

Serviceförvaltningen utvecklar verksamheten genom att förfina och förbättra de gemensamma arbetssätten – förvaltningens processer.

Att arbeta processbaserat handlar om att skapa en förståelse för verksamhetens syfte och arbetssätt.

I en processorienterad verksamhet läggs inte fokus på linjeorganisationen – de interna funktionerna och de enskilda avdelningarna. Fokus ligger istället på de arbetsflöden som skär rakt igenom organisationen och på de förbättringar som har störst betydelse för kunden.

Genom att arbeta processbaserat kan vi:

  • skapa mer effektiva arbetssätt
  • förenkla dialogen och samarbetet med beställarna
  • säkra och förbättra kvaliteten på det vi gör
  • göra det lättare att dela resurser och information mellan olika medarbetare och nivåer
  • skapa delaktighet, stolthet och gemenskap hos medarbetarna
  • skapa rum för flexibilitet och kreativitet.

Vad är en process?

En process är inget nytt i vår kommunala verksamhet och organisation – de finns redan där. Alla verksamheter innehåller redan processer. Det handlar helt enkelt om våra arbetssätt.

Det finns många olika definitioner av begreppet process. De flesta kan dock enas om att:

  • En process är ett nätverk av aktiviteter som använder resurser och information för att förädla en vara eller tjänst.
  • Processen har en väl definierad kund, det vill säga en mottagare av värdet som skapas i processen.
  • Processen har en tydlig riktning. Startpunkten på processen är kundens behov och slutpunkten är kundens tillfredsställda behov.
  • Processen är repetitiv, det vill säga den genomförs flera gånger.

Verktyg och stöd

Till din hjälp i arbetet med att kartlägga och utveckla förvaltningens processer finns ramverk och instruktioner, stödpersoner för varje avdelning samt IT-stödet Microsoft Visio.

Om du vill ha råd om processförbättring i din verksamhet, kontakta din avdelnings samordnare (se lista här nedanför).

För att rita upp processkartor finns IT-stödet Microsoft Visio att beställa på IT-kompassen. Utbildning kommer att ges till samordnare under första halvan av 2019, och därefter kommer även ramverket och instruktionen att se över. Instruktionen är anpassad efter förvaltningens tidigare IT-stöd QPR.


Kontakta oss

Anna Asp, samordnare kansli- och utvecklingsavdelningen
Fredrik Gullö, kommunteknik
Marie Viremo, skolrestauranger
Annika Thelander Jönsson, stadsfastigheter