Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Projektgrupp

Projektgruppen består av specialister inom området för projektet.

Projektgruppen kan verksamheterna samt navigera inom avdelningarna och förvaltningen.

Projektgruppens sammansättning:

 • Intern projektledare
  Kristina Aurell, kommunikationsavdelningen
 • Biträdande intern projektledare
  Anna Jensen, stadsfastigheter
 • Projektägare
  Helén Nilsson, servicedirektör
 • Verksamhetsrepresentanter
  Amanda Johnsson, stadsfastigheter
  Pernilla Palmquist, kommunteknik
  Christina Martinsson, skolrestauranger
  Sanna Joksimovic, kommuntjänster
  Lena Ekström, HR-avdelningen
  Camila Heredia Fuentes, HR-avdelningen

 • Systemförvaltning
  Christer Christensson, kansli och utvecklingsavdelningen